Οδηγίες εξόφλησης με κωδικό πληρωμής μέσω τράπεζας – Alpha Bank

Για εξόφληση με κωδικό πληρωμής μέσω τράπεζας, θα χρειαστείς τον κωδικό πληρωμής και το ακριβές ποσό προς πληρωμή, όπως σου δόθηκαν στο τέλος της διαδικασίας στην ιστοσελίδα μας, αλλά και στο email σου. Για την είσοδό σου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας ( https://secure.alpha.gr/Login/myalphaweb/el) και την πληρωμή, θα χρειαστείς το όνομα χρήστη σου, τον κωδικό πρόσβασης και το κινητό σου τηλέφωνο.

Κωδικός πληρωμής pricefox

Βήμα 1ο: Συνδέεσαι στην υπηρεσία και επιλέγεις «Νέα συναλλαγή» στο αρχικό μενού.

myAlpha Code νέα συναλλαγή

Βήμα 2ο: Στο πεδίο αναζήτησης, πληκτρολογείς με λατινικούς χαρακτήρες και επιλέγεις «Viva Wallet».

Πληρωμή σε viva wallet

Βήμα 3ο: Επιλέγεις το λογαριασμό ή την κάρτα στην οποία θέλεις να γίνει η χρέωση. Επιπλέον, εισάγεις τον κωδικό πληρωμής που σου δόθηκε, καθώς και το αντίστοιχο ποσό πληρωμής.

Προσοχή! Εάν ο κωδικός πληρωμής ή το ποσό είναι λανθασμένα, η έκδοση του συμβολαίου θα αποτύχει!

Νέα συναλλαγή - πληρωμή viva wallet

Βήμα 4ο: Στο τέλος της σελίδας, και εφόσον έχεις συμπληρώσει τα προηγούμενα πεδία, επιλέγεις ως ημερομηνία εκτέλεσης της συναλλαγής την πρώτη διαθέσιμη (σήμερα ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη), τη δέσμευση του ποσού και το πλήκτρο «Συνέχεια» στο τέλος της σελίδας.

Εκτέλεση πληρωμής σε επιλεγμένη ημερομηνία

Βήμα 5ο: Επιβεβαιώνεις ότι τα στοιχεία που εισήγαγες νωρίτερα είναι σωστά. Εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, επιλέγεις το πλήκτρο «Συνέχεια» στο τέλος της σελίδας.

Στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος, επιλέγεις «Επιστροφή» για να επιστρέψεις στην προηγούμενη οθόνη.

myAlpha Web επιβεβαίωση συναλλαγής με viva wallet

Βήμα 6ο: Τέλος, θα χρειαστεί να επιβεβαιώσεις τη συναλλαγή με τον τρόπο που έχεις επιλέξει (SMS, Viber, ειδοποίηση στην εφαρμογή της τράπεζας):

  • Για επιβεβαίωση με SMS ή Viber, πληκτρολογείς τον κωδικό που έλαβες στο κινητό σου τηλέφωνο και επιλέγεις «Ολοκλήρωση».
  • Για επιβεβαίωση με ειδοποίηση στην εφαρμογή, επιλέγεις την ειδοποίηση που έλαβες στο κινητό σου τηλέφωνο και την επιλογή «Αποδοχή».
myAlpha Code

Εφόσον ολοκληρώσεις τη διαδικασία επιτυχώς, είσαι έτοιμος/έτοιμη!

Θα λάβεις το συμβόλαιο σου το αργότερο σε 24 ώρες!

Οδηγίες εξόφλησης με κωδικό πληρωμής μέσω τράπεζας – Eurobank

Για εξόφληση με κωδικό πληρωμής μέσω τράπεζας, θα χρειαστείς τον κωδικό πληρωμής και το ακριβές ποσό προς πληρωμή, όπως σου δόθηκαν στο τέλος της διαδικασίας στην ιστοσελίδα μας, αλλά και στο email σου. Για την είσοδό σου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας ( https://ebanking.eurobank.gr/#/login) και την πληρωμή, θα χρειαστείς το όνομα χρήστη σου, τον κωδικό πρόσβασης και το κινητό σου τηλέφωνο.

Κωδικός πληρωμής pricefox

Βήμα 1ο: Συνδέεσαι στην υπηρεσία και επιλέγεις «Νέα συναλλαγή» στην αρχική οθόνη.

Επιλογή νέας συναλλαγής

Βήμα 2ο: Στην επόμενη οθόνη, επιλέγεις «Κατηγορίες Συναλλαγών». Στη λίστα που θα εμφανιστεί, επιλέγεις «Πληρωμές οργανισμών».

Κατηγορίες συναλλαγών - πληρωμές οργανισμών

Βήμα 3ο: Στη λίστα κάτω από τις «Πληρωμές οργανισμών», επιλέγεις «Χρηματοοικονομικές εταιρείες» και, στη συνέχεια, επιλέγεις «Viva Wallet».

Πληρωμές οργανισμών (χρηματοοικονομικές υπηρεσίες)
Επιλογή πληρωμής viva wallet

Βήμα 4ο: Επιλέγεις το λογαριασμό ή την κάρτα στην οποία θέλεις να γίνει η χρέωση και εισάγεις το ποσό προς πληρωμή. Στη συνέχεια, εισάγεις τον κωδικό πληρωμής που σου δόθηκε, καθώς και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

Προσοχή! Εάν ο κωδικός πληρωμής ή το ποσό είναι λανθασμένα, η έκδοση του συμβολαίου θα αποτύχει!

Εφόσον έχεις συμπληρώσει τα προηγούμενα πεδία, επιλέγεις «Άμεσα» ως τρόπο εκτέλεσης και το πλήκτρο «Συνέχεια» στο τέλος της σελίδας.

Επιβεβαίωση πληρωμής με viva wallet

Βήμα 5ο: Επιβεβαιώνεις ότι τα στοιχεία που εισήγαγες νωρίτερα είναι σωστά. Εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, επιλέγεις το πλήκτρο «Επιβεβαίωση» στο τέλος της σελίδας.

Στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος, επιλέγεις «Διόρθωση Στοιχείων» για να επιστρέψεις στην προηγούμενη οθόνη.

Επιβεβαίωση πληρωμής με viva wallet

Βήμα 6ο: Τέλος, θα χρειαστεί να επιβεβαιώσεις τη συναλλαγή με τον τρόπο που έχεις επιλέξει (SMS, ειδοποίηση στην εφαρμογή της τράπεζας):

  • Για επιβεβαίωση με SMS, πληκτρολογείς τον κωδικό που έλαβες στο κινητό σου τηλέφωνο και επιλέγεις «Ολοκλήρωση»
  • Για επιβεβαίωση με ειδοποίηση στην εφαρμογή, επιλέγεις την ειδοποίηση που έλαβες στο κινητό σου τηλέφωνο και την επιλογή «Αποδοχή»


Ολοκλήρωση συναλλαγής με το Eurobank mobile app

Εφόσον ολοκληρώσεις τη διαδικασία επιτυχώς, είσαι έτοιμος/έτοιμη!

Θα λάβεις το συμβόλαιο σου το αργότερο σε 24 ώρες!

Οδηγίες εξόφλησης με κωδικό πληρωμής μέσω τράπεζας – Εθνική Τράπεζα

Για εξόφληση με κωδικό πληρωμής μέσω τράπεζας, θα χρειαστείς τον κωδικό πληρωμής και το ακριβές ποσό προς πληρωμή, όπως σου δόθηκαν στο τέλος της διαδικασίας στην ιστοσελίδα μας, αλλά και στο email σου. Για την είσοδό σου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας ( https://ibank.nbg.gr/web) και την πληρωμή, θα χρειαστείς το όνομα χρήστη σου, τον κωδικό πρόσβασης και το κινητό σου τηλέφωνο.

Κωδικός πληρωμής pricefox

Βήμα 1ο: Συνδέεσαι στην υπηρεσία και επιλέγεις «Μεταφορές & Πληρωμές» στο μενού αριστερά. Στη συνέχεια, επιλέγεις «Πληρωμή λογαριασμών & οφειλών».

Εθνική τράπεζα μεταφορές πληρωμές

Βήμα 2ο: Στο πεδίο αναζήτησης, πληκτρολογείς με λατινικούς χαρακτήρες και επιλέγεις «Viva Wallet».

Πληρωμή σε viva wallet

Βήμα 3ο: Επιλέγεις το λογαριασμό ή την κάρτα στην οποία θέλεις να γίνει η χρέωση, εισάγεις τον κωδικό πληρωμής που σου δόθηκε, καθώς και το ποσό προς πληρωμή. Στη συνέχεια, και εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, επιλέγεις «Συνέχεια».

Προσοχή! Εάν ο κωδικός πληρωμής ή το ποσό είναι λανθασμένα, η έκδοση του συμβολαίου θα αποτύχει!

Εθνική τράπεζα εισαγωγή στοιχείων λογαριασμών

Βήμα 4ο: Επιβεβαιώνεις ότι τα στοιχεία που εισήγαγες νωρίτερα είναι σωστά. Εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, θα χρειαστεί να επιβεβαιώσεις τη συναλλαγή με SMS ή Viber. Πληκτρολογείς τον κωδικό που έλαβες στο κινητό σου τηλέφωνο και επιλέγεις «Επιβεβαίωση».

Στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος, επιλέγεις «Διόρθωση Στοιχείων» για να επιστρέψεις στην προηγούμενη οθόνη.

Εθνική τράπεζα επιβαβαίωση πληρωμής

Εφόσον ολοκληρώσεις τη διαδικασία επιτυχώς, είσαι έτοιμος/έτοιμη!

Θα λάβεις το συμβόλαιο σου το αργότερο σε 24 ώρες!

Οδηγίες εξόφλησης με κωδικό πληρωμής μέσω τράπεζας – Τράπεζα Πειραιώς

Για εξόφληση με κωδικό πληρωμής μέσω τράπεζας, θα χρειαστείς τον κωδικό πληρωμής και το ακριβές ποσό προς πληρωμή, όπως σου δόθηκαν στο τέλος της διαδικασίας στην ιστοσελίδα μας, αλλά και στο email σου. Για την είσοδό σου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας ( https://www.winbank.gr/sites/idiwtes/el) και την πληρωμή, θα χρειαστείς το όνομα χρήστη σου, τον κωδικό πρόσβασης και το κινητό σου τηλέφωνο.

Κωδικός πληρωμής pricefox

Βήμα 1ο: Περνάς το ποντίκι πάνω από την επιλογή «Πληρωμές», ώστε να εμφανιστεί το σχετικό μενού. Στη συνέχεια επιλέγεις «Αλφαβητικά».

Ολοκληρωμένες συναλλαγές - πληρωμές
Αναζήτηση πληρωμών αλφαβητικά

Βήμα 2ο: Επιλέγεις από τους λατινικούς χαρακτήρες το γράμμα «v» και, στη συνέχεια, επιλέγεις την εταιρεία «Viva Wallet»

Αναζήτηση πληρωμών αλφαβητικά

Βήμα 3ο: Επιλέγεις το λογαριασμό ή την κάρτα στην οποία επιθυμείτε να γίνει η χρέωση.

Επιλογή τραπεζικού λογαριασμού για πληρωμή

Βήμα 4ο: Στη συνέχεια, εισάγεις τον κωδικό πληρωμής που σου δόθηκε, καθώς και το αντίστοιχο ποσό πληρωμής.

Προσοχή! Εάν ο κωδικός πληρωμής ή το ποσό είναι λανθασμένα, η έκδοση του συμβολαίου θα αποτύχει!

Κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής και ποσό

Βήμα 5ο: Στην επόμενη εικόνα, επιβεβαιώνεις ότι τα στοιχεία που εισήγαγες νωρίτερα είναι σωστά. Εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, επιλέγεις την επιλογή «Ολοκλήρωση».

Στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος, επιλέγεις «Προηγούμενο» για να επιστρέψεις στην προηγούμενη οθόνη.

Ολοκλήρωση συναλλαγής

Βήμα 6ο: Τέλος, πρέπει να επιβεβαιώσεις τη συναλλαγή με τον τρόπο που έχετε επιλέξει (SMS, ειδοποίηση στην εφαρμογή της τράπεζας):

  • Για επιβεβαίωση με SMS, πληκτρολογήστε τον κωδικό που λάβατε στο κινητό σας τηλέφωνο και επιλέξτε «Ολοκλήρωση»
  • Για επιβεβαίωση με ειδοποίηση στην εφαρμογή, επιλέξτε την ειδοποίηση που λάβατε στο κινητό σας τηλέφωνο και την επιλογή «Αποδοχή»
Έγκριση συναλλαγής

Οδηγίες εξόφλησης με κωδικό πληρωμής μέσω Viva Spots

Για εξόφληση με κωδικό πληρωμής μέσω Viva Spots, θα χρειαστείς τον κωδικό πληρωμής και το ακριβές ποσό προς πληρωμή, όπως σου δόθηκαν στο τέλος της διαδικασίας στην ιστοσελίδα μας, αλλά και στο email σου.

Θα χρειαστεί, επίσης, να εντοπίσεις το κοντινότερο σε εσένα Viva Spot μέσω της ιστοσελίδας https://www.vivapayments.com/el/network. Ενδεικτικά, Viva Spots είναι τα καταστήματα WIND και MyMarket, καθώς και τα πρατήρια καυσίμων Shell, ΕΚΟ και BP.

Κωδικός πληρωμής pricefox
  • Αναζητάς τη διεύθυνσή σου στο σχετικό πεδίο, χρησιμοποιώντας την οδό ή/και τον ταχυδρομικό σου κώδικα.
  • Στο τμήμα του χάρτη που θα εμφανιστεί, επιλέγεις το κοντινότερο στη διεύθυνσή σου εικονίδιο, ώστε να εμφανιστούν οι πληροφορίες του συγκεκριμένου Viva Spot (διεύθυνση & τηλέφωνο επικοινωνίας).
  • Επισκέπτεσαι το Viva Spot της επιλογής σου, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, ώστε να ολοκληρώσεις την πληρωμή με μετρητά ή κάρτα.

Προσοχή! Είναι απαραίτητο να γνωρίζεις τον κωδικό πληρωμής και το ακριβές ποσό προς πληρωμή για να ολοκληρώσεις την συναλλαγή.

Εφόσον ολοκληρώσεις τη διαδικασία επιτυχώς, είσαι έτοιμος/έτοιμη!

Θα λάβεις την ασφάλεια αυτοκινήτου σου το αργότερο σε 24 ώρες!

Βρείτε ένα viva spot κοντά σας