Η Interlife Ασφαλιστική είναι Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων η οποία ιδρύθηκε το 1991 στην Θεσσαλονίκη σε πολυμετοχική βάση και έχει εδραιωθεί στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας. Παρέχει λύσεις σε όλους τους κλάδους ασφάλισης αυτοκινήτου, ασφαλίσεις ζημιών μέσα από μια γκάμα προγραμμάτων που καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες.

Interlife Ασφαλιστική – Ασφάλεια αυτοκινήτου

Η Interlife προσφέρει όλες τις κατάλληλες καλύψεις για το αυτοκίνητο μέσα από 8 ολοκληρωμένα πακέτα για ασφάλεια αυτοκινήτου, το Basic Simple, το Basic Plus, το Triplex, το Quatro, το Minikasco, το Telikasko, το Extensionkasko, το Vollkasko και το Vollkasko Plus.

Basic Simple

Το πακέτο Basic Simple της Interlife παρέχει κάλυψη για:

Οι παραπάνω καλύψεις επεκτείνονται και για τα παρακάτω:

Basic Plus

Το πακέτο Basic Plus της Interlife παρέχει κάλυψη για:

Οι παραπάνω καλύψεις επεκτείνονται και για τα παρακάτω:

Triplex

Το πακέτο Triplex της Interlife παρέχει κάλυψη για:

Οι παραπάνω καλύψεις επεκτείνονται και για τα παρακάτω:

Quatro

Το πακέτο Quatro της Interlife παρέχει κάλυψη για:

Οι παραπάνω καλύψεις επεκτείνονται και για τα παρακάτω:

Minikasco

Το πακέτο Minikasco της Interlife παρέχει κάλυψη για οχήματα παλαιότητας μέχρι 20 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€:

Telikasko

Το πακέτο Telikasko της Interlife παρέχει κάλυψη για οχήματα παλαιότητας μέχρι 20 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€:

Extensionkasko

Το πακέτο Extensionkasco της Interlife παρέχει κάλυψη για οχήματα παλαιότητας μέχρι 20 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€:

Vollkasko

Το πρόγραμμα Vollkasko παρέχει τις ίδιες καλύψεις με αυτές του Telikasko και επιπλέον καλύπτει τις Ίδιες Ζημιές του αυτοκινήτου. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο κάλυψης για πρωτασφαλιζόμενα αυτοκίνητα παλαιότητας μέχρι 15 ετών, ενώ οι καλύψεις του προγράμματος παραμένουν σε ισχύ για αυτοκίνητα έως και 18 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 1.000€.

Vollkasko Plus

Το πρόγραμμα Vollkasko Plus είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο κάλυψης που προτείνεται για πρωτασφαλιζόμενα αυτοκίνητα παλαιότητας μέχρι 15 ετών, ενώ οι καλύψεις του προγράμματος παραμένουν σε ισχύ για αυτοκίνητα έως και 18 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 1.000€.

Η Interlife έχει 280.000 αυτοκίνητα ασφαλισμένα στην Ελλάδα.

Interlife Ασφαλιστική – Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Interlife μπορείς να καλέσεις το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 93 34 994 (Αθήνα) ή στο 2310 49 90 00 (Θεσσαλονίκη). Για Φροντίδα Ατυχήματος ή Οδική Βοήθεια κάλεσε στο 11199.