Η ARAG ιδρύθηκε το 1935 στη Γερμανία. Αποτελεί εξειδικευμένη ασφαλιστική εταιρεία η οποία διευκολύνει την πρόσβαση του πολίτη στη δικαιοσύνη, απαλλάσοντας τον από την πληρωμή όλων των δικαστικών εξόδων. Στην ελλάδα η ARAG έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ασφαλιστική αγορά από το 1972 και σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτου προσφέρει αποκλειστικά λύσεις στον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

ARAG – Ασφάλεια αυτοκινήτου – Νομική Προστασία

Η ARAG με τη νομική προστασία προσφέρει μια κάλυψη η οποία ολοκλη$ρώνει το υποχρεωτικό σύμφωνα με το νόμο ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και εξασφαλίζει τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή οδηγό του αυτοκινήτου, να διεκδικεί τα έννομα δικαιώματα του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η ARAG προστατεύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

ARAG – Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ARAG μπορείς να καλέσεις$ στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 74 90 800.