Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική δε συνεργάζεται με το Pricefox.

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1964 στην Ελλάδα και αποτελεί μια από τις πιο παραδοσιακές δυνάμεις στην ασφαλιστική αγορά. Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σχετικές με την ασφάλιση αυτοκινήτου, την κατοικία, την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, την προσωπική αστική ευθύνη, το προσωπικό ατύχημα, τα σκάφη αναψυχής, τις τεχνικές ασφαλίσεις και την ταξιδιωτική ασφάλιση.

ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική – Ασφάλεια αυτοκινήτου

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική προσφέρει συνολικά 4 ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλειας αυτοκινήτου που καλύπτουν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες:

ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική – Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική μπορείς να καλέσεις το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 32 27 932 – 6 ή να στείλεις μήνυμα στο e-mail info@orizonins.gr.